Máriagyűdi Historia Domus 1944-45

Máriagyűdi Historia Domus

Dreska Gábor levéltáros jóvoltából dokumentumtárunkban elérhetővé váltak a Magyar Ferences Levéltárban őrzött máriagyűdi kegytemplom Historia Domusának a II. világháborús frontátvonulás időszakában tett bejegyzései. A háztörténet 1944 őszétől, a front közeledésétől kezdve a harcok 1945 tavaszán történt lezárulásáig mutatja be, hogy a szerzetesek milyen körülmények között élték meg a német hadsereg kivonulását, a harcokat, az orosz csapatok bevonulását, ellátásuk terheit illetve a német csapatok tavaszi ellentámadása alatt történt eseményeket.