Könyvajánlók

A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában

A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete 1945-1965 - A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete 1945-1965.

Ö. Kovács József monográfiája széles körű alapkutatásra épülő, a külföldi jelenkorkutatás elméleti-módszertani kérdéseit is tárgyaló, megkerülhetetlen munka.

Vidéki Magyarország 1945-1970.

Dokumentumok földről, hatalomról, emberi sorsokról.

Az egyéni földtulajdonon alapuló parasztgazdaságok erőszakos felszámolása, a szovjet mintájú program részeként végrehajtott kollektivizálás az érintettek számára megrázó, egész további életüket meghatározó kormányzati döntés volt, amely kollektív és struktúraváltoztató társadalom-történeti eseménnyé vált.

Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában

E kötet célja, hogy az állami erőszak összefüggéseiben érthetőbbé tegye, mi történt a kollektivizálás során az egyes magyar régiókban.

Váltóállítás - Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben

Célunk, hogy megtaláljuk azokat a társadalom- és történelemformáló tényezőket, amelyek 1945 után az eseményeket átélő emberek múlt- és jelenbeli tapasztalatait és jövőképét meghatározhatták. Az egyéni és kollektív erőszak-alkalmazás diktatórikus eljárásaira gondolva adtunk címet az MTA Székházában 2015. szeptember 29-én tartott konferenciánknak, amelyet most kötetünk címéül is választottunk...

Meghívó

Falukutatás egykor és most című, könyvbemutatóval egybekötött beszélgetésre

A rendezvényre 2016. január 26. (kedd) 14 órakor kerül sor a MTA BTK Néprajztudományi Intézet Könyvtárának olvasótermében Budapest I., Országház u. 30., I. emelet, 9. terem

Folytonos fegyverropogás közepette

A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár legutóbbi kiadványának budapesti bemutatójára hív.

A rendezvényre 2015. szeptember 24-én 17 órától kerül sor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán, a Sophianum épületében (Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.).

Folytonos fegyverropogás közepette

Ö. Kovács József új könyvének bemutatója Pécsett

2015. május 6-án kerül sor Ö. Kovács József, kutatóközpontunk és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Vidéktörténeti témacsoportjának vezetője Vidéki Magyarország, 1945–1970 című kötetének bemutatójára a Pécsi Tudományegyetemen (Pécs 7624 Rókus u. 2.).

Vidéki Magyarország

Egy „elfelejtett” mester és műve − Weis István: A mai magyar társadalom

Az MTA BTK−NEB Vidéktörténeti Témacsoportja az 2015. február 17-én tartotta meg a Vidékkutatási eredmények és kérdések című sorozatának újabb rendezvényét.

Weis István

A Vidéktörténeti témacsoport műhelybeszélgetése

A Vidéktörténeti témacsoport egyik célkitűzése, hogy fórumot biztosítson a vidéki társadalom történetével kapcsolatos kiadványok megvitatására. E törekvés jegyében első alkalommal két nemrég megjelent kötet került terítékre. Nagy Netta A cserevilágtól a padlássöprésig: falusi hétköznapok a beszolgáltatás éveiben (Magyar Néprajzi Társaság, Bp, 2013) és Rigó Róbert Elitváltások évtizede Kecskeméten (1938–1948) című könyvét a témacsoport részéről Ö. Kovács József és Horváth Gergely Krisztián mutatta be.

Könyvborítók