Életinterjú Vértesi Sándornéval

Esküvői kép

A TörténelemTanárok Egylete 2010-ben a Konrad Adenauer Alapítvány, a Friedrich Ebert Alapítvány, a Polgári Magyarországért Alapítvány, a Hanns Seidel Alapítvány és a Táncsics Alapítvány támogatásával 24 családtörténeti és életút interjú, valamint 4 kisfilm elkészítésére vállalkozott. A kutatás célja a két világháború közötti magyar társadalomtörténet feltárásának, bemutatásának segítése volt. Módszere a Centropa Alapítvány által kialakított és sikerrel használt életút és családtörténeti interjúzás.

1910 és 1935 között született interjúalanyokkal készítettek életinterjúkat, amelyekben háború előtti életükről, rokonaikról, háborús élményeikről, a háború utáni újrakezdésről, a szocializmus évtizedei alatti életükről és sorsuk 1989 utáni alakulásáról kérdezték őket. Az interjú során az interjúalannyal és családjával kapcsolatos fényképeket és dokumentumokat gyűjtöttek, és a részletes családfával, valamint az élettörténetek megszerkesztett változatával együtt adatbázisba rendezték.

A TTE támogatásával honlapunk Interjútárában most elérhetővé tehettük Szilágyi Zsolt Vértesi Sándornéval készített életinterjúját. A gyűjtemény a www.tte.hu oldalon érhető utol.