Horváth Gergely Krisztián

MTA BTK-NEB Vidéktörténeti Témacsoport, tudományos főmunkatárs

Horváth Gergely Krisztián

Bánkuti Gábor

PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék, egyetemi adjunktus

Bánkuti Gábor

Földváryné Kiss Réka

Nemzeti Emlékezet Bizottság, elnök

Földváryné Kiss Réka

Hajagos Csaba Imre

Kecskeméti Katona József Múzeum, történész, muzeológus, gyűjteménykezelő. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, kutató. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Vidéktörténeti Témacsoport, kutató

Hajagos Csaba Imre

Jobst Ágnes

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, könyvtáros

Jobst Ágnes

Nagy Károly Zsolt

MTA BTK Néprajztudományi Intézet, tudományos munkatárs; Sárospataki Református Teológiai Akadémia, főiskolai adjunktus

Nagy Károly Zsolt

Nagy Netta

Kistelek Város Önkormányzata, kulturális referens

Nagy Netta

Ö. Kovács József

PPKE BTK, MTA BTK tudományos tanácsadó; PPKE egyetemi tanár

Ö. Kovács József

Sántha István

MTA BTK, Néprajztudományi Intézet, tudományos főmunkatárs

Sántha István

Vértesi Lázár

Pécsi Hittudományi Főiskola, főtitkár; Pécsi Egyháztörténeti Intézet, tudományos munkatárs

Vértesi Lázár

Wirthné Diera Bernadett

Nemzeti Emlékezet Bizottság Hivatala, tudományos kutató

Wirthné Diera Bernadett