Alsószintű jelentések a Pécsi Egyházmegyéről – 1950

Jelentés

Kult László főlevéltáros és Bánkuti Gábor jóvoltából doku-tárunkban ízelítőt nyújthatunk egy rendszerszinten keletkeztetett, tipikus irategyüttesből, a pártirányítás központosított és egyirányú, alapvetően utasítások által meghatározott rendszerében különleges jelentőséggel bíró, középszintű párszervekhez beérkezett alsóbb szintű iratokból.

Az alapszervezetek vagy aktivisták és informátorok által keletkeztetett jelentések, beszámolók tematikus rendben tudósítanak az üzemek, az egyházak, a társadalmi szervezetek, stb aktuális hangulatáról, egyes kérdésekben elfoglalt álláspontjáról. Az így begyűjtött információkat az Magyar Dolgozók Pártja városi és megyei bizottságai szortírozták, összegezték, illetve továbbították az illetékes magasabb pártfórumok, állami szakigazgatási szervek, a rendőrség, a politikai rendőrség – vagy akár a pártsajtó felé. A megyei levéltárak számos ilyen – a kutatók által mindezidáig kevéssé hasznosított – dokumentumot őriznek, különösen az 1947 és 1951 közötti időszakból. Az itt közölt válogatás az MNL Baranya Megyei Levéltára őrzésében lévő iratok közül csemegéz. (XXXV.36 MDP Baranya Megyei Bizottsága iratai, XXXV.49 MDP Pécs Városi Bizottsága iratai) Köszönet Kult László levéltárosnak, hogy lehetővé tette a dokumentumok közzétételét.