Alsószintű jelentések a Pécsi Egyházmegyéről – 1950

Jelentések

A dokumentumok forrása: Magyar Országos Levéltár Baranya Megyei Levéltára, XXXV.36 MDP Baranya Megyei Bizottsága iratai, XXXV.49 MDP Pécs Városi Bizottsága iratai; Mszmp bm. biz. arch. 36.f. 1.cs. 1950. 115.őe. illetve 36. fond. 1.fcs.1950. 115.öe. 38/1 lap

A dokumentumokat Bánkuti Gábor gyűjtötte ki, és Kult László főlevéltáros (MOL BML) bocsájtotta rendelkezésünkre.

A dokumentum együttes tematikája: A pártirányítás központosított és egyirányú, alapvetően utasítások által meghatározott rendszerében különleges jelentőséggel bírnak a középszintű párszervekhez beérkezett alsóbb szintű iratok. Az alapszervezetek vagy aktivisták és informátorok által keletkeztetett jelentések, beszámolók tematikus rendben tudósítanak az üzemek, az egyházak, a társadalmi szervezetek, stb aktuális hangulatáról, egyes kérdésekben elfoglalt álláspontjáról. Az így begyűjtött információkat az Magyar Dolgozók Pártja városi és megyei bizottságai szortírozták, összegezték, illetve továbbították az illetékes magasabb pártfórumok, állami szakigazgatási szervek, a rendőrség, a politikai rendőrség – vagy akár a pártsajtó felé. A megyei levéltárak számos ilyen – a kutatók által mindezidáig kevéssé hasznosított – dokumentumot őriznek, különösen az 1947 és 1951 közötti időszakból. Az alábbi válogatás az MNL Baranya Megyei Levéltára őrzésében lévő iratok közül csemegéz.